• HOME
• ABOUT
• MEMBERS
• NEWS
• CONTACT
News › prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski z Politechniki Wrocławskiej pokieruje Zespołem ds. Badań, Innowacji i Rozwoju.

prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski z Politechniki Wrocławskiej pokieruje Zespołem ds. Badań, Innowacji i Rozwoju.

17 February 2020
W dniu 11 lutego 2020 roku w siedzibie Zarządu Gdańskiej Stoczni REMONTOWA im. J. Piłsudskiego S.A., odbyło się otwarte posiedzenie Rady Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWE i nowo utworzonego Zespołu Roboczego ds. Badań, Innowacji i Rozwoju. W trakcie tego posiedzenia, na wniosek Prezesa FORUM OKRĘTOWEGO Piotra Soyki, Rada jednogłośnie wybrała na Przewodniczącego tego Zespołu - prof. dr hab. inż. Macieja Chorowskiego z Politechniki Wrocławskiej.
 
W trakcie wystąpienia rekomendującego Prezes Piotr Soyka przypomniał wieloletnią współpracę profesora Chorowskiego z przemysłem, owocem której były liczne nowatorskie wdrożenia:

- Prof. Chorowski jest nie tylko jednym z najwybitniejszych polskich uczonych mający w swoim dorobku ogromną ilość badań i ponad 170 publikacji naukowych, ale co dla nas najcenniejsze, ma doświadczenie we współpracy z przemysłem, co jak wiemy nie jest rzeczą łatwą. Świat nauki i świat przemysłu nie są takie same. Ja mam bardzo miłe i cenne doświadczenia we współpracy z panem profesorem, owocem czego jest nasz wspólny produkt – pierwszy zaprojektowany w Polsce system zasilania gazem skroplonym LNG, zastosowany na wybudowanym w stoczni Remontowa Shipbuilding promie pasażersko-samochodowym „Samso” dla duńskiego armatora. System ten został zaprojektowany przez zespół kierowany przez pana profesora, oraz zbudowany i uruchomiony przez jedną ze spółek z Holdingu Remontowa – firmę Remontowa LNG Systems. Przypomnę tylko, że było to rozwiązanie prototypowe, realizowane w warunkach komercyjnych, w surowym harmonogramie budowanej jednostki, z nowatorskimi rozwiązaniami w skali światowej (cold-box, ze względu na rozmiary siłowni, umieszczony został z boku zbiornika z gazem LNG – przyp. redakcji). Statek ten zebrał wiele międzynarodowych nagród za swoje nowatorskie rozwiązania, a zaprojektowany przez pana profesora i zbudowany przez Remontową system, spisuje się wzorowo do dziś – powiedział Prezes Piotr Soyka.


- Ale oprócz doświadczeń naukowych i wdrożeniowych, pan profesor ma bogate doświadczenie we współpracy z administracją rządową: przez lata z sukcesami kierował Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, które między innymi za jego kadencji i w decydującej mierze dzięki jego wysiłkom współfinansowało pierwszy przeznaczony dla przemysłu okrętowego program sektorowy INNOship w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój, w którym to programie przeznaczono znaczne środki na rozwój innowacji w branży morskiej, a do powstania którego to programu przyczyniło się jak wiemy FORUM OKRĘTOWE. A więc doświadczenie we współpracy mamy bardzo bogate, znamy się i wzajemnie rozumiemy – kontynuował prezes FORUM OKRĘTOWEGO.


- Przed transportem morskim stoją teraz ogromne wyzwania polegające na ograniczenie emisji gazów CO2. Ma się to stać w ramach czasowych określonych przez Międzynarodową Organizacje Morską i Komisję Europejską. Wiązać się to będzie z koniecznością stworzenia wielu nowych innowacyjnych rozwiązań technicznych, niedostępnych jeszcze komercyjnie na rynku. Stwarza to ogromną szansę przed polskim przemysłem okrętowym stanięcia do wyścigu z innymi konkurentami europejskimi. Stąd idea powołania Zespołu Roboczego ds. Badań, Innowacji i Rozwoju w ramach FORUM OKRĘTOWEGO, które ma koordynować współpracę firm w tym obszarze. Moim zdaniem pan profesor Maciej Chorowski najlepiej nadaje się do pokierowania pracami tego zespołem i z jego osobą wiążę duże nadzieje na to, że ta inicjatywa odniesie sukces – zakończył Prezes Piotr Soyka.


Następnie głos zabrał prof. Maciej Chorowski:
- Obecnie jesteśmy świadkami zmiany polityki energetycznej na politykę klimatyczno-energetyczną. W szczególności dotyczy to branży morskiej, gdzie regulacje coraz bardziej ograniczają możliwość wykorzystania paliw charakteryzujących się wysoką emisyjnością. Postuluje się nawet dojście do statków zeroemisyjnych w roku 2050. Nie jest to niemożliwe jeżeli weźmie się pod uwagę żaglowce, natomiast obecnie osiągnięcie niskich emisji przez statki oznacza konieczność rozwoju napędów i zasobników energii zupełnie nowej generacji. Należy mieć również na uwadze, że ambitne cele klimatyczno-energetyczne formułują politycy często w oderwaniu od praw fizyki i dostępnych technologii. O ile te pierwsze stanowią ograniczenia on charakterze fundamentalnym, o tyle regulacje, których spełnienie staję się możliwe po ewentualnych przełomach technologicznych, wytyczają trendy określające pasma dopuszczalnych rozwiązań. Ograniczanie emisyjności statków oznacza w okresie najbliższych 10-20 lat coraz większy udział jednostek o napędach zasilanych LNG i równoległe prace nad technologiami wodorowymi, wykorzystaniem amoniaku czy bezpośrednią konwersją energii wiatru i promieniowania słonecznego na energię mechaniczną – powiedział prof. Chorowski.


- Polska ma realną szansę stać się liderem w projektowaniu oraz budowie statków niskoemisyjnych czego dowodem jest największy w Europie udział stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. w budowie statków wykorzystujących jako paliwo LNG. Uważam, że doświadczenia zdobyte przy projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań opartych o wykorzystanie skroplonego gazu ziemnego, będącego czynnikiem kriogenicznym o normalnej temperaturze wrzenia wynoszącej ok. – 160 oC, zadecydują o przewadze konkurencyjnej polskich stoczni w przypadku wykorzystania skroplonego wodoru, który charakteryzuje się jeszcze niższą temperaturą wrzenia wynoszącą ok. -250 oC. -  kontynuował prof. Chorowski.


- Powołanie przy FORUM OKRĘTOWYM Zespołu ds. Badań, Innowacji i Rozwoju pozwoli na konsolidację polskiego potencjału naukowego oraz doświadczeń badawczych i wdrożeniowych przemysłu stoczniowego i kooperantów wokół nowych wyzwań wynikających z coraz bardziej restrykcyjnych regulacji oraz uwarunkowań globalnej konkurencji. Umożliwi osiągnięcie masy krytycznej pozwalającej na skuteczne formułowanie celów badawczych, rozwojowych oraz pozyskiwanie środków na wdrażanie nowych innowacyjnych rozwiązań przy równoczesnym ograniczaniu ryzyka wynikającego z zastosowań nowych, nie przetestowanych w dłuższym horyzoncie czasowym, technologii. Możliwe będzie nie tylko korzystanie z funduszy pomocowych, ale również uzyskanie wpływu na dedykowanie tych funduszy potrzebom firm i ośrodków związanych z przemysłem stoczniowym oraz pokrewnymi branżami. Pierwszym zadaniem Zespołu Roboczego będzie przygotowanie interesującej dla zrzeszonych w FORUM OKRĘTOWYM podmiotów agendy badawczej i uzyskanie jej akceptacji przez polskie oraz europejskie agencje finansujące badania – zakończył prof. Chorowski.


Następnie w głosowaniu Rada Związku Pracodawców FORUM OKRETOWE jednogłośnie wybrała na Przewodniczącego Zespołu Roboczego ds. Badań, Innowacji i Rozwoju prof. dr hab. inż. Macieja Chorowskiego.


W dalszej części spotkania, inż. Adam Niklewski z DNV GL przedstawił stan zawansowania i rozwoju technologii paliw alternatywnych w chwili obecnej i jej perspektywy rozwoju.

 

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

CLOSE