Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Adressul. Śmidowicza 68 B, Gdynia
Telephone(+48) 261 262 635
Fax(+48) 261 262 648
E-maila.szwarc@amw.gdynia.pl
wwwwww.amw.gdynia.pl
dr hab. inż. Bogdan Żak
prof. nadzw. AMW – Dziekan Wydziału Mechaniczno – Elektrycznego 
© Copyright 2014 FORUM OKRĘTOWE. All rights reserved.
Any use of materials published by FORUM OKRĘTOWE requires a source of information
Made by: ESMETIC